7 quy trình bán hàng mẫu cho tất cả các mô hình kinh doanh hiện nay

Bài viết này, Quản Lý Bán Hàng xin cung cấp một số sơ đồ , các bước và thủ tục của quy trình này để các chủ doanh nghiệp tham khảo. 

/images/post/2016/01/17/11//knowstartup-business-plan-template.jpg

Bài viết này cũng đưa ra quy trình hạch toán đối với , để các kế toán tham khảo thực hiện. Các công ty tùy thuộc vào mô hình, lĩnh vực kinh doanh, trình độ quản lý của mình để có quy trình bán hàng khác nhau.

1. Quy trình bán hàng giản đơn, và các chứng từ của từng bước trong nghiệp vụ bán hàng

quy trinh ban hang (1)

2. Quy trình bán hàng giản đơn có hệ thống kiểm soát

 

quy trinh ban hang (1)

 

3. Quy trình bán hàng phân theo từng phân hệ với từng bộ phận tương ứng

 

quy trinh ban hang (2)

4. Quy trình bán hàng có kế hoạch, chiến lược, chiến dịch kinh doanh cho từng bộ phận

 

quy trinh ban hang (3)

5. Quy trình bán hàng chi tiết đầy đủ, với mục tiêu, chiến lược và quản lý khách hàng tiềm năng

quy trinh ban hang (2)

6. Quy trình hạch toán của kế toán bán hàng

 

quy trinh ban hang (1)

7. Sơ đồ hạch toán kế toán bán hàng

quy trinh ban hang (3)

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *